Jeszcze do 30 czerwca Miejski Dom Kultury w Częstochowie przyjmuje zapisy na zajęcia warsztatowe odbywające się w okresie wakacyjnym. W ofercie znajdują się warsztaty plastyczne, teatralne, muzyczne, choreograficzne, ceramiczne, modelarskie, kroju i szycia a także gimnastyka relaksacyjna. 

Warunkiem odbycia się danych zajęć jest utworzenie grup wiekowych liczących minimum 8 lub 12 osób (w zależności od rodzaju zajęć) oraz wypełnienie karty uczestnika zajęć i złożenie jej w sekretariacie MDK przy ul. Łukasińskiego 50/68 w terminie do 30 czerwca.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży uczącej się są nieodpłatne. Osoby dorosłe chcące uczestniczyć w zajęciach zobowiązane są do opłacenia zajęć (za całość warsztatów) w dniu odbycia się pierwszych zajęć lub spotkania organizacyjnego (za spotkanie organizacyjne nie jest pobierana opłata).

Informacja na temat zajęć można uzyskać w sekretariacie MDK przy ul. Łukasińskiego 50/68, tel. 34 323 12 79 w godz. od 8:00 do 16:00.

Poniżej znajduje się pełny harmonogram planowanych zajęć.

 

Źródło: MDK Częstochowa

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę