26 maja rozpocznie się dziesiąta edycja Częstochowskich Dni Rodziny. Impreza potrwa do 23 czerwca.

W programie m.in. konkursy plastyczne, literackie i fotograficzne, festyny i pikniki rodzinne, warsztaty teatralne dla rodzin, zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, pokazy kulinarne, warsztaty dla rodziców z zakresu psychoprofilaktyki, konsultacje z psychologiem, porady wychowawcze dla rodziców, warsztaty dla młodzieży na temat uzależnień.

Częstochowskie Dni Rodziny są organizowane od kilku lat. Doświadczenia zebrane w trakcie poprzednich edycji oraz rosnące zainteresowanie różnych środowisk dowiodły, że taki cykl wydarzeń jest skutecznym sposobem propagowania wartości rodzinnych, wspierania i umacniania więzi międzypokoleniowych.

Organizatorem Częstochowskich Dni Rodziny jest Urząd Miasta we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny, częstochowskimi szkołami i przedszkolami, organizacjami pozarządowymi, placówkami wsparcia dziennego, Biblioteką Publiczną, Muzeum Częstochowskim, Miejską Galerią Sztuki, Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia, Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogoicznych, Ośrodkiem Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, Ośrodkiem Promocji Kultury Gaude Mater, Filharmonią Częstochowską oraz Żłobkiem Miejskim.

Więcej Informacji na : http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=8932

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę