W Roku Praw Kobiet po raz pierwszy zostanie przyznana w Częstochowie Nagroda Równości im. Mieczysławy Biegańskiej. Do 6 września można nominować do niej osoby lub podmioty ekonomii społecznej wyróżniające się szczególną aktywnością w ochronie praw człowieka i przeciwdziałaniu dyskryminacji w mieście.

Wyróżnienie służy promowaniu osób i organizacji działających na rzecz równości wszystkich mieszkanek i mieszkańców zgodnie z hasłem ,,Jesteśmy różni – jesteśmy równi”.

Przyjazne miasto to nie tylko takie, po którym można łatwo i komfortowo poruszać się na własnych nogach, na rowerze czy dzięki publicznej komunikacji, ale także takie, które sukcesywnie likwiduje bariery architektoniczne, ułatwiając codzienne funkcjonowanie osobom na wózkach. W przyjaznym mieście nie brak placów zabaw, skwerów i placów aktywności ruchowej dla osób w różnym wieku, ale także miejsc, w których można łatwo przewinąć malucha. Przyjazne miasto to także takie, które zachęca angażuje seniorów, osoby najsłabsze ekonomicznie, żyjące w bardzo skromnych warunkach, a także osoby zagrożone różnego rodzaju wykluczeniem, np. z powodu długotrwałego bezrobocia lub bezdomności. To miasto, które wciela w życie rozwiązania służące zniwelowaniu sztucznych i niesprawiedliwych różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn, choćby w sferze zatrudnienia i wynagrodzenia. To w końcu miasto zapewniające fachową obsługę i przyjazną atmosferę osobom, które – czasowo bądź na stałe – chcą w nim pracować i mieszkać.

 

Każdy, kto zna osobę lub organizację działająca dla wspólnego dobra wszystkich mieszkańców miasta, może wskazać ją, wypełniając wniosek nominacyjny. Kandydatury można zgłaszać do 6 września. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi podczas Gali Ekonomii Społecznej 14 września o godz.18:00 w Filharmonii Częstochowskiej.

 

W załącznikach regulamin oraz wniosek nominacyjny.

Pliki do pobrania:

 

Źródło: UM Częstochowy

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę