Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza nabór uzupełniający do Programu „Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla Mieszkańców Miasta Częstochowy”.

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat w/g rocznika urodzenia – dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat ( wg rocznika urodzenia) jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml,
  • pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
  • są mieszkańcami Częstochowy,
  • poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu,  które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
  • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

Uczestnikom programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego  w wysokości do 5 000 zł. pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury. Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci.
    
Wnioski o objęcie dofinansowaniem wraz z oświadczeniami dostępne są na stronie www.czestochowa.pl / baner – programy polityki zdrowotnej realizowane przez miasto/, należy składać w terminie od 12 do 14 września 2018 roku w  Wydziale Zdrowia  Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 -  IV p. nr 413.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
    

Realizatorzy Programu, którzy dysponują wolnymi miejscami:

  • INVIMED Europejskie Centrum Macierzyństwa KATOWICE ul. Piotrowicka 83
  • PROVITA  Sp. z o.o. KATOWICE ul. Fabryczna 13 D
  • GYNCENTRUM  CLINIK Sp. z o.o. KATOWICE ul. Żelazna 1                                                                            miejsce realizacji świadczeń:

       * Gyncentrum Częstochowa ul. Kozielewskiego 9 (zakres świadczeń: kwalifikacja, stymulacja)

       * Gyncentrum Katowice ul. Żelazna 1

 

Źródło: UM Częstochowy

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę