W czwartek, 30 czerwca  Miejska Galeria Sztuki zaprasza aż na cztery wernisaże. Alicja Pruchniewicz i Roland Grabkowski mierzą się z ,,Formami zmiennymi", Piotr Desperak pokazuje jak ,,Uroboros zamyka krąg”, Agnieszka Pawłowska - Górska zaprezentuje wystawę pod hasłem ,,Na progu", a częstochowski okręg ZPAP pokaże wystawę nazwaną "Jura - Początek".

Dwoje artystów - Alicja Pruchniewicz i Roland Grabkowski - malarka i rzeźbiarz przygotowując razem wystawę podejmują z widzem swoistą grę – czy w ich twórczości doszuka się wspólnych inspiracji i podobieństw, czy raczej zwróci uwagę na przeciwieństwa i kontrasty. Różni ich forma wypowiedzi artystycznej, ale właśnie forma jest przedmiotem ukierunkowanych zainteresowań obojga i tematem ich rozważań poprzez sztukę. Alicja Pruchniewicz brała udział w ponad 150 wystaw w kraju i za granicą. Uczestniczka rezydencji artystycznych w Mołdawii, Turcji, Indiach i Nowym Jorku. Roland Grabkowski w 2019 roku uczestniczył w zagranicznych rezydencjach artystycznych: The Maple Terrace Residency, Brooklyn, Nowy Jork, USA oraz Chitrashaala, Rajasthan, Indie. W 2021 roku obronił stopień doktora w dziedzinie Sztuki w dyscyplinie Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki. Jest autorem 8 wystaw indywidualnych oraz ponad 40 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Mieszka i tworzy we Wrocławiu.

Piotr Desperak zajmuje się malarstwem figuratywnym i jego pochodnymi, za które uważa film i działania przestrzenne. Pracuje cyklami, tematy, których się podejmuje to, m.in.: problemy o wymiarze społecznym, wydarzenia historyczne, zaobserwowane sytuacje, mity i inspiracje literaturą. Interesuje go tworzenie swego rodzaju napięcia w formie, która zakorzeniona w rzeczywistości, intensyfikuje ją i sugeruje nową.

Agnieszka Pawłowska - Górska jest absolwentką grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wystawa to dwanaście fotografii analogowych, barwnych i czarno-białych. Autorka prezentuje swój cykl jako metaforyczno/filozoficzny i oferuje odbiorcy artystyczny wymiar swoich fotografii, ale przede wszystkim otwiera mu pole do refleksji nad światem oraz subtelny nastrój.

Tytuł Jura – Początek wyraża intencje organizatorów – Częstochowskiego Okręgu ZPAP – by pokazać tę krainę geograficzną w nowej formie i z nowymi treściami. W pracach składających się na wystawę dostrzec można odejście od sztuki przedstawiającej i odtwarzającej naturę na rzecz rozważań o naturze natury, analizy biokształtów, struktur, mikroświata, aż do interpretowania natury przez sztukę abstrakcyjną. Wystawa jest artystycznym przedstawieniem bogactwa przyrodniczego, geologicznego i kulturowego tej krainy geograficznej – w indywidualnych ujęciach, rozmaitych formach i technikach oraz kreacjach wyobraźni.

Wernisaże rozpoczną się o godz. 18. Wszystkie wystawy będzie można oglądać w MGS do 21 sierpnia.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę