Świeć przykładem – reaguj na przemoc” - pod takim hasłem Częstochowa włącza się kolejny raz w w międzynarodową kampanię pn. „16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”.

Akcja rozpoczyna się 25 listopada Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, a kończy się 10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.

W autobusach i tramwajach oraz w przestrzeni miejskiej pojawiły się plakaty informujące o możliwości skorzystania z pomocy w kryzysie. To ważne, żeby każda z osób, która boryka się z kryzysem życiowym, doznaje przemocy czy ma jakiekolwiek inne trudności – wiedziała, że nie jest sama. W naszym mieście codziennie pracuje wiele osób świadczących fachową pomoc w trudnych życiowych sytuacjach. Są to interwenci kryzysowi, psychologowie, prawnicy, policjanci, urzędnicy i pracownicy organizacji pozarządowych.

Tematem przewodnim tegorocznej akcji jest - tak jak w roku ubiegłym - przemoc ze względu na płeć w świecie pracy. Polska odsłona kampanii skupia się przede wszystkim na aspekcie przemocy seksualnej w życiu zawodowym kobiet. Również przemoc domowa ma wpływ na życie zawodowe osób, które jej doświadczają.

Podczas 16 dni kampanii w Częstochowie odbywać się będą rozmaite przedsięwzięcia wpisujące się w tą ważną akcję. 1 grudnia godz. 12 w kinie OKF Iluzja zostanie wyświetlony film pt. „Gdy nadejdzie wojna”, opowiadający historię paramilitarnej, prawicowej organizacji, skupiającej młodych ludzi „rozczarowanych demokracją”, a także odbędzie się spotkanie o tematyce "Prawa kobiet: przyczyny łamania i ich ochrona", które poprowadzi Alina Kula, emerytowana kuratorka Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Wszystkie wydarzenia organizowane w ramach Kampanii są bezpłatne. Szczegółowy harmonogram działań znajduje się tutaj.

Akcję realizują wspólnie: Urząd Miasta Częstochowy, Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, Fundacja Chrześcijańska "Adullam", Stowarzyszenie "DLA RODZINY", Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę