"Kabaret Skeczów Męczących" był gwiazdką noworocznego spotkania ZGM TBS z lokatorami, które odbyło się 22 stycznia w Hali Polonia.

Wśród gości, którzy skorzystali z zaproszenia ZGM TBS do Hali Polonii, byli przedstawiciele samorządowych władz – prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk i jego zastępca Jarosław Marszałek, przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny, a także radni, osoby kierujące miejskimi instytucjami czy postacie działające w sektorze pozarządowym.

Uwagę zwracała silna reprezentacja Policji – z komendantem miejskim inspektorem Dariuszem Kiedrzynem na czele. A to dlatego, że trwa współorganizowany przez ZGM plebiscyt na najlepszego dzielnicowego w Częstochowie. Wieczór w Hali Polonia był dobrą okazją, aby zachęcić mieszkanki i mieszkańców lokali komunalnych do głosowania. ZGM od lat podejmuje różne inicjatywy mające zwiększyć poczucie bezpieczeństwa lokatorek i lokatorów, a wiedza o tym, kto jest naszym dzielnicowym zbliża zwykłych ludzi do Policji i pomaga budować zaufanie do tej służby. Głos można oddać do końca stycznia w Komendzie Miejskiej Policji i podległych jej komisariatach, a także w oddziałach eksploatacji ZGM TBS.

Liczną publikę przywitał prezydent Częstochowy. Krótko podzielił się kilkoma uwagami na temat najnowszych, już sfinalizowanych przedsięwzięć Miasta i nakreślił bieżące priorytety samorządu, w tym kolejne inwestycje infrastrukturalne.

Najbliższa przyszłość w dziedzinie inwestycji w infrastrukturę upłynie nam pod znakiem rozpoczętej już budowy połączenia ulic 1 Maja i Krakowskiejzapowiadał m.in. prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.Nasz samorząd wciąż będzie zorientowany na model przyjaznego miasta, odpowiadającego potrzebom i aspiracjom każdego i każdej z nas. Nasze wysiłki będziemy skupiać na trzech strategicznych obszarach – a są to: dobrze wynagradzane zatrudnienie tworzone z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej i w kontekście coraz większej obecności nowych technologii w mieście; kontynuacja wielostronnego wsparcia dla seniorek i seniorów; działania na rzecz poprawy standardu opieki zdrowotnej – nade wszystko zwiększenia dostępności do lekarzy specjalistów.

Z kolei o inicjatywach i programach prowadzonych przez samą spółkę ZGM opowiadał prezes Paweł Konieczny. Na tle krótkich materiałów video była mowa m.in. o trwającej akcji wspierania starszych lokatorów ,,Złota Rączka” czy sztandarowej inwestycji ZGM – budowie osiedla na Parkitce.     

Większość spotkania upłynęła jednak pod znakiem dobrego humoru, w który wprowadziła publiczność ekipa ,,Kabaretu Skeczów Męczących’’. Można było też odwiedzić stoiska miejskich instytucji i organizacji pozarządowych, a tam do wzięcia były gadżety – i trochę słodkości.

fot. Łukasz Kolewiński

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę